KontaktO WydawnictwiePunkty sprzedażyPeriodykiKatalogNowościTania KsiążkaPrymasowe Wydawnictwo GAUDENTINUMJeśli chcą Państwo otrzymywać informacje o nowościach,
proszę zapisać się na listę:

Imię:
E-mail:
[ rejestracja ]      

 [ szukaj ]      Twój koszyk
Karta pozycji – spis treści

Teatroterapia w szkole specjalnej. Scenariusze inscenizacji

SPIS TREŚCI

Od autorki

Oddziaływanie teatroterapii na rozwój dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
Oddziaływanie teatroterapii na rozwój poznawczy dziecka
Oddziaływanie teatroterapii na rozwój języka i mowy dziecka
Oddziaływanie teatroterapii na rozwój emocjonalny dziecka
Oddziaływanie teatroterapii na rozwój osobowościowy dziecka
Oddziaływanie teatroterapii na rozwój fizyczny dziecka
Oddziaływanie teatroterapii na rozwój społeczny dziecka

Proces przygotowywania spektaklu
1. Zamysł przedstawienia
2. Wybór formy
3. Rozpoznanie możliwości i potrzeb uczestników zajęć
4. Opracowanie scenariusza
5. Zapoznanie z rolą
6. Nauka tekstu
7. Regularne próby
8. Oprawa muzyczno-taneczna
9. Przygotowanie scenografii
10. Występ przed publicznością

Wybrane ćwiczenia kształcace umiejętność poprawnej wymowy scenicznej
Ćwiczenia rozgrzewające aparat mowy
Ćwiczenia języka
Ćwiczenia warg
Ćwiczenia szczęk
Ćwiczenia podniebienia miękkiego

Ćwiczenia oddechowe
Regulowanie fazy oddechowej
Wymowa na jednym oddechu
Ćwiczenie szeptu

Ćwiczenia dykcyjne
Ćwiczenia samogłosek
Ćwiczenia z różnymi grupami spółgłoskowymi
Wymowa zbitek międzywyrazowych
Wymowa wyrazów podobnych
Upodobnienia
Wymowa samogłosek nosowych
Wymowa głosek podwojonych
Uproszczenia

Ćwiczenia interpretacyjne
Różne sposoby wypowiadania tego samego zdania
Wypowiadanie zdania z różną intonacją głosową
Wypowiadanie zdań w określonym nastroju
Akcenty logiczne w zdaniach
Nastawienie głosu

Ćwiczenia głosowe
Naśladowanie odgłosów
Ćwiczenia w szybkim i wyraźnym mówieniu

Ćwiczenia wzbogacające słownictwo
Dialog z innymi uczestnikami zajęć teatroterapeutycznych
Zadawanie pytań

Formy żywego słowa
Recytacja
Zabawa teatralna
Drama
Inscenizacja
Teatr masek

Formy muzyczne
Śpiew
Inscenizacja piosenki
Gra na instrumentach
Improwizacja na instrumentach

Formy taneczne
Improwizacja ruchowa
Zabawa muzyczno-rytmiczna
Pantomima

Formy teatru lalek
Teatrzyk kukiełek
Teatrzyk pacynek
Teatrzyk sylwetkowy
Teatrzyk cieni
Teatrzyk supełkowy
Teatrzyk dziesięciu palców

Scenariusze inscenizacji
"Jak Bartek do stajenki wędrował"
"Miś o złotym sercu"
"Święci śpiewają Jezusowi"
"Nasiona dobra"
"Z całego świata do ciebie przychodzimy!"
"Przygoda w Bałaganowie"
"Dziecko w stajence"
"Zostań z nami!"
"Cały rok z Jezusem!"
"Wielcy Polacy w Betlejem"
"Uciszenie burzy"
"Wdzięczny samarytanin"
"W drodze do Emaus"

Bibliografia

POWRÓT

Zapowiedzi | Nowości | Katalog | Periodyki | Punkty sprzedaży | O Wydawnictwie | Kontakt

Opracowanie - PREKURSOR