KontaktO WydawnictwiePunkty sprzedażyPeriodykiKatalogNowościTania KsiążkaPrymasowe Wydawnictwo GAUDENTINUMJeśli chcą Państwo otrzymywać informacje o nowościach,
proszę zapisać się na listę:

Imię:
E-mail:
[ rejestracja ]      

 [ szukaj ]      Twój koszyk
O wydawnictwie

UWAGA!

W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się koronawirusa i związanym z nim zagrożeniem życia i zdrowia, od 16 marca zmieniamy funkcjonowanie wydawnictwa i drukarni.W sprawach finansowych i wydawniczych informacji udzieli pani Marzena Krzyżanowska – tel. 603 11 65 33W sprawach druku i projektów informacji udziela pani Ewa Polaszewska – tel. 509 917 826

KOMUNIKAT KEP z 14 III 2012 r. dotyczący KLAS "0"

2. Program nauczania religii i podręczniki katechetyczneW tych diecezjach, w których aktualnie realizowany jest program oraz stosowane są podręczniki w oparciu o dotychczasową Podstawę Programową (z roku 2001), znowelizowana Podstawa Programowa z 2011 roku i opracowane w oparciu o nią nowe podręczniki do klas I-III szkoły podstawowej, wchodzą sukcesywnie od roku szkolnego 2012/13. Poniższe regulacje odnoszą się do dzieci, które w roku 2012/13 rozpoczynają naukę w klasie I.W szczególności:a) w szkołach, w których nie ma klas złożonych wyłącznie z dzieci rozpoczynających naukę w wieku 6 lat, czyli wszystkie dzieci idą do Pierwszej Komunii św. w klasie II, korzysta się z podręczników dotychczasowych aż do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci 6-letnich. W klasie I można też używać podręczników zgodnych z nowym programem, b) w oddziałach klasowych złożonych z dzieci rozpoczynających naukę w wieku 6 lat, które idą do Pierwszej Komunii św. w klasie III, od roku szkolnego 2012/13 powinno się wprowadzać sukcesywnie podręczniki do nowego programu, c) w klasach zerowych, złożonych z dzieci, które rozpoczną naukę szkolną w wieku 6 lat, stosuje się nowe podręczniki, w pozostałych korzysta się z dotychczasowych.źródłó: http://www.katecheza.episkopat.pl/bpk/aktualnosci.htm

UCHWAŁA KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP O MATERIAŁACH

UCHWAŁA KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”§ 1 1. „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z dnia 8 marca 2010 roku obowiązuje w tych placówkach, w których stosuje się programy i podręczniki zatwierdzone na jej podstawie.2. W sytuacji korzystania z dotychczasowych programów i podręczników, stosuje się „Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z dnia 21 czerwca 2001 roku.§ 21. „Program nauczania religii” z dnia 9 czerwca 2010 roku obowiązuje od dnia 1 września 2011 roku, pod warunkiem stosowania podręczników zatwierdzonych w oparciu o ten program.2. Przepisy ust. 1 stosuje się też do pozostałych programów nauczania religii, zgodnych z „Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z dnia 8 marca 2010 roku.3. Programy i podręczniki zgodne z „Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z dnia 21 czerwca 2001 roku mogą znajdować się w użytku szkolnym do dnia 31 sierpnia 2016 roku.§ 3Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.

PROGRAM NAUCZANIA "W RAMIONACH OJCA" NA LIŚCIE PODRĘCZNIKÓW

Zgodnie z decyzją wydaną przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski na podstawie przepisu numer 96 Dyrektorium katechetycznego Kościoła katolickiego w Polsce z 20 czerwca 2001 roku nowy Program nauczania "W ramionach Ojca" został zarejestrowany i zatwierdzony do użytku szkolnego.Nowy program przygotowany przez Wydawnictwo spełnia wszelkie normy nowej podstawy programowej. Został napisany przez autorów poprzedniego cyklu podręczników: Aleksandrę Kielar – absolwentkę Papieskiego Wydziału Teologicznego, Akademii Specjalnej w Warszawie, nauczyciela dzieci z niepełnosprawnością od 1977 roku, pomysłodawczymi cyklu podręczników do nauki religii „W ramionach Ojca” oraz ks. dra Janusza Tomczaka, który tytuł doktora osiągnął w zakresie katechetyki, wieloletniego duszpasterza i katechety osób z niepełnosprawnością intelektualną. Program wydany w 2016 roku obejmuje wszystkie etapy edukacyjne.

GODZINY OTWARCIA

W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się koronawirusa i związanym z nim zagrożeniem życia i zdrowia, od 16 marca zmieniamy funkcjonowanie wydawnictwa i drukarni.W sprawach finansowych i wydawniczych informacji udzieli pani Marzena Krzyżanowska – tel. 603 11 65 33W sprawach druku i projektów informacji udziela pani Ewa Polaszewska – tel. 509 917 826

O NAS

Wydawnictwo GAUDENTINUM zostało powołane w 2015 roku. Na rynku poligraficznym i księgarskim istnieje jednak od 1989 roku. Nowe wydawnictwo kontynuuje tradycje wydając publikacje teologiczne, podręczniki do nauki religii dla dzieci z niepełnosprawnością, modlitewniki. Wydajemy książki własne, w koedycji, a także nakładem własnym autorów i na zlecenia. Prowadzimy sprzedaż wysyłkową. Serdecznie zapraszamy!

KONTAKT

Wydawnictwo Gaudentinumul. Seminaryjna 262-200 Gniezno61 425 58 15nr konta: 80 10204027 0000 1602 1283 0826


Zapowiedzi | Nowości | Katalog | Periodyki | Punkty sprzedaży | O Wydawnictwie | Kontakt

Opracowanie - PREKURSOR